REKLAMACIJE

Prejeto blago mora kupec takoj pregledati in takoj urgirati, če prejeto blago ni brezhibno. V kolikor se je pojavila napaka pri kupljenem izdelku, imate možnost izdelek reklamirati.

Trgovec vse izdelke pred dostavo pregleda in skrbno zapakira v dostavno škatlo, kar omogoča, da so izdelki odposlani nepoškodovani.

V primeru tovarniške napake bomo reklamacijo takoj odobrili, v primeru neupravičene reklamacije pa vam bomo posredovali odgovor sodnega izvedenca.

Izdelek je možno reklamirati le, če njegova embalaža še ni odprta – enako velja tudi v primeru napačno poslanega izdelka. V kolikor je ovojnina napačno poslanega izdelka poškodovana ali kako drugače uničena (odstranjeno varovalo) izdelka ni mogoče reklamirati!
Paketov z odkupnino ne sprejemamo!

Reklamirano blago pošljete v originalni embalaži na naslov:

Martex d.o.o. (za PriOko d.o.o.)

Železniška cesta 17

6280 Ankaran

REKLAMACIJE FIZIČNO POŠKODOVANIH IZDELKOV

Trgovec od trenutka dalje, ko pošiljko z naročenimi izdelki preda pogodbenemu partnerju za dostavo, to je Pošti Slovenije, ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije. V primeru prejete poškodovane pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Trgovec bo skupaj s Pošto Slovenije poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

REKLAMACIJE NA STRANI TRGOVCA

Možni so primeri, ko je vzrok za reklamacijo na strani Trgovca. V teh primerih mora kupec najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema pošiljke podati pisno prijavo, in sicer na elektronski naslov: reklamacije@hemoroidistop.si ali na naslov podjetja: PriOko d.o.o., Malija 74c, 6310 Izola

1. primer – KOLIČINSKA REKLAMACIJA
dobavljena količina in količina navedena na dobavnici se ne ujemata;
V tem primeru vam bo na podlagi podane pisne prijave, Trgovec manjkajoči izdelek poslal naknadno, še prej pa bo preveril resničnost podane izjave, da ne bi prihajalo do zlorab.
V primeru, da je paket z dodanim manjkajočim artiklom iste teže, kot odposlani paket, se podana reklamacija lahko zavrže. To preverjanje Trgovcu omogoča Poštna knjiga popisa oddanih in odposlanih pošiljk.

2. primer – NAPAČNO POSLANO BLAGO
Prejeto blago je potrebno takoj pregledati. Če je v poslanem paketu napačno blago, se bo Trgovec na podlagi ustreznega obvestila prizadeval, da kupcu v najkrajšem možnem času izdelek zamenja.
Ob prejemu pravega artikla je dolžnost kupca, da napačno prejeto blago preko poštnega uslužbenca ali osebno vrne na naslov Trgovca. Če kupec tega ne stori, si le-ta pridržuje pravico, da mu to nevrnjeno blago zaračuna.

Trgovec bo poskušal vsako reklamacijo rešiti v korist kupca, razen če ne bo ugotovljeno, da je neuporabnost artikla posledica kupčevega nepravilnega ravnanja in če blago ni bilo vrnjeno v originalni embalaži.

V primeru, da je bila napaka storjena s strani podjetja PriOko d.o.o., lahko kupec piše na elektronski naslov reklamacija@hemoroidistop.si. Sodelovanje s strani kupca je v tem primeru nujno za čim hitrejšo in enostavnejšo razrešitev problema.

www.000webhost.com